Dansk sprog Deutscher Sprache

 

Kobbermølle


Kobbermølle

Tæt ved Krusåens udløb i Flensborg Fjord anlagde Christian 4. omkring 1600 et hammerværk, en mølle hvor råjern udhamredes til svejsejern. Møllen brændte 1628 og få år senere byggedes i stedet en kobbermølle, der med tiden blev en af egnens helt store virksomheder. I slutningen af 1700-tallet fremstilledes kobberplader til slotsbyggerier og til flåden i København, ligesom der var en stor produktion af brugsgenstande som kobberkedler og lignende. I anden halvdel af 1800-tallet havde værket en stor eksport af messinglegeringen "yellowmetal" til Asien og under 1. Verdenskrig beskæftigede værket mellem 2-300 mand. Kobbermøllen lukkede i 1962. I dag minder de smukt restaurerede bygninger i Kobbermølle om industrieventyret ved Krusåen.


Gammelt kort over Kobbermølle området